På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lettere at ansætte elever og lærlinge over 25 år

Reglerne for erhvervsuddannelse for voksne (EUV) bliver lempet, så det i fremtiden bliver lettere at ansætte elever og lærlinge over 25 år. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2018. ATL forventer, at de nye regler vil gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere medarbejdere.

 

Erhvervsuddannelse for voksne blev indført for kun to år siden med reformen af erhvervsuddannelserne. Men uddannelsen har ikke fungeret efter hensigten. Det har vist sig vanskeligt for virksomheder og skoler at planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for voksne.

Politikerne lægger nu op til at ophæve den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen og maksimumsgrænsen på to års praktik. Som det er nu, må praktikdelen af uddannelsen maksimalt vare to år for elever, der har relevant, men mindre end to års erhvervserfaring eller en forudgående uddannelse.

Det har været en stor udfordring at give de voksne elever tid nok til oplæring i praktiktiden. Det gælder ikke mindst på uddannelser med en lang praktiktid, og for elever, der f.eks. har en studentereksamen af ældre dato eller en anden erhvervsuddannelse, der ikke er fagligt relevant i forhold til den nye erhvervsuddannelse, siger Niels Henning Holm Jørgensen, der er chefkonsulent i DI.

I dag skal voksne elever have obligatorisk individuel merit for de kompetencer, som de har opnået tidligere. Det har resulteret i individuelle uddannelsesforløb med meget forskellig varighed og fagligt indhold. Det har været svært for virksomhederne og skolerne at planlægge, og det har gjort systemet uoverskueligt.

I fremtiden vil den voksne elev fortsat have ret til afkortning, men det er ikke længere en pligt. I stedet for afkortningen skal den voksne tilbydes undervisning på højere niveau eller anden relevant faglig undervisning, siger Niels Henning Holm Jørgensen.

Direktør i ATL Lars William Wesch håber, at de lempeligere regler vil gøre det lettere for virksomhederne inden for transportbranchen af skaffe nye medarbejdere.

Det har være meget tungt for virksomhederne af ansætte en voksenlærling. Nu, hvor forløbet bliver mere overskueligt, vil det blive mere tillokkende at ansætte en lærling over 25 år – for eksempel en god chauffør i virksomheden, som man vil gøre faglært, siger han.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4821
Mobil: +45 2128 9011
E-mail: nhhjdi.dk
PUBLICERET: 27-06-2017 OPDATERET: 27-06-2017