På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kommentar: Vigtigt skridt efter Kurt Beier-sagen

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er efter flere måneders forhandlinger nået til enighed om en aftale, som skal sikre ordnende forhold for chauffører, der kører cabotagekørsel og vejdelen af kombinerede transporter i Danmark. Organisationerne har nu afleveret forslaget til beskæftigelsesministeren.

Aftalen er en direkte udløber af Kurt Beier-sagen. Som bekendt havde virksomheden indlogeret et større antal filippinske chauffører under kummerlige forhold i en containerlejr i Padborg. De fik samtidig en meget lav timeløn.

Sagen rystede politikerne, og den har gjort stor skade på transportbranchen. I november meldte et enigt Folketing klart ud, at lignende sager skulle undgås i fremtiden. Derfor nedsatte regeringen et udvalg med deltagelse af hovedorganisationerne FH, DA og transportbranchens organisationer. Hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet fik her til opgave at komme med forslag til en løsning.

DA og FH foreslår nu, at man ændrer godskørselslovens regler om løn- og ansættelsesforhold for at fjerne den usikkerhed, som har eksisteret siden en højesteretsdom fra 2015. Det vil sige, at man skal have en repræsentativ overenskomst for at få tilladelse til at køre godskørsel. Det opfordrede arbejdsmarkedets parter allerede til ved overenskomstfornyelsen i 2017.

I aftalen er også et forslag om at ændre udstationeringsloven. Det skal sikre, at udenlandske vognmænd aflønner deres chauffører med en løn, der svarer til den danske transportvirksomheder betaler, når de kører i Danmark. Der skal altså fastsættes en mindsteløn, som de udenlandske vognmænd skal betale.

 

Aftalen er begrænset til cabotagekørsel samt vejdelen af de kombinerede transporter. Det betyder, at internationale transporter, herunder transitkørsel igennem Danmark, ikke bliver omfattet.

 

Hvis politikerne fører aftalen ud i livet – hvad vi selvfølgelig forventer – vil det være et vigtigt skridt mod ordnede forhold for godstransporten i Danmark. Det er vi alle bedst tjent med på lang sigt.

Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 4831
Mobil: +45 4061 2007
E-mail: lwhdi.dk
PUBLICERET: 09-04-2019 OPDATERET: 09-04-2019